Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Bostadsföreningar lyder under föreningslagen och föreningens stadgar

I en bostadsförening är man andelsägare eller innehar en andel i en bostadsförening. Efter 1990 togs de flesta föreningars medlemsböcker bort, beviset att man innehade lägenheten, och lagen om skyldighet att föra lägenhetsregister introducerades. Medlemsboken innehöll ofta namn på innehavaren av lägenheten, samt föreningens stadgar och ordningsregler.
I regel är det inga problem att pantsätta en andel i en bostadsförening, men banken vill ofta granska stadgarna innan lån beviljas.


Efter 1971 års ändringar i bostadsrättslagen skulle bostadsrättsföreningar säkerställa fastighetens underhållsbehov med avsättningar till yttre underhållsfond, istället för att gå med positivt resultat och avsätta pengar till reservfond. Motsvarande gäller för bostadsföreningar.
När man köper en andel i en bostadsförening är det viktigt att man läser igenom de stadgar som gäller i föreningen då dessa är att jämställa med bostadsföreningars lag. Stadgarna kan inverka på t ex möjligheten att hyra ut i andra hand eller belåna lägenheten.

Bostadsföreningar har stort utrymme i utformningen av stadgarna och det är därför viktigt att man vet vilka regler som gäller i föreningen.
Många bostadsföreningar har skrivit om sina stadgar så de är anpassade efter bostadsrättslagen. I dessa fall är det ingen särskild skillnad.