Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Budgivning

I vissa affärer förekommer det att flera önskar köpa samma bostad. I dessa fall uppstår det då en budgivning. Det finns två olika varianter av budgivning, öppen och sluten budgivning, men då vi enbart arbetar med den förstnämnda är det denna vi väljer att informera om.

I en öppen budgivning emottar mäklaren bud från intressenterna och redovisar dessa löpande för såväl säljaren som de övriga intressenterna. Mäklarens roll i en budgivning är att vara opartisk och på samma gång tillvarata såväl köparens som spekulanternas intressen. Mäklaren kan ge sakliga råd till såväl säljare som inblandade intressenter, men det är enbart säljaren som har rätt att ta beslut om vem som ska köpa, till vilket pris bostaden ska säljas för och när budgivningen ska avslutas. Säljaren behöver inte nödvändigtvis sälja till den som bjuder mest. Andra faktorer kan spela in och värderas högre. Detta kallas för att säljaren har fri prövningsrätt.
Som intressent är man inte juridiskt bunden till de bud man lägger. Ett bud är inte juridiskt bindande förrän ett avtal upprättats och undertecknats av både säljare och köpare, men det är givetvis ändå viktigt att man kan stå för det bud man lägger. Önskar man fundera lovar vi alltid att, i den mån det går, ge fortlöpande information om vad som händer så att man som intressent inte riskerar att "tappa" ett intressant objekt. Man behöver alltså inte lägga ett bud för att garanteras information i en budgivning.
Innan man, som intressent, ger sig in i en budgivning ser vi gärna att ni har kontaktat er bank och erhållit ett lånelöfte. Om ni inte vet vilken bank ni ska kontakta har vi givetvis både tips och telefonnummer att tillhandahålla! Vi kommer också att ta en kontakt med er bank i samband med att vi mottar ert bud så att vi med säkerhet vet att ni har fått ett lånelöfte och inga speciella villkor förenats med löftet om att få låna pengar. Denna kontroll gör vi varje gång vi emottar bud från intressenter så att budgivningen byggs upp på rätt premisser och därav vet ni även att det finns substans i de andra bud som vi tar emot.

Under budgivningens gång är det dessutom viktigt att vara tillgänglig vilket inte bara uppskattas av samtliga inblandade parter utan även minskar risken för att du förlorar din drömbostad om budgivningen till exempel tidsbegränsas. Det är också viktigt att du informerar din mäklare om du har speciella krav eller önskemål runt de bud du lagt då det blir svårt att förhandla runt dessa efter att budgivningen avslutats.

Slutligen vill vi bara poängtera att det inte finns några frågor som är dumma. Vi gör detta dagligen och kallar oss experter. Med andra ord sitter vi också på svaren!