Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Oäkta bostadsföretag

Med ett privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening vars verksamhet till minst 60 % består i att till de egna medlemmarna (delägarna) tillhandhålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen, s.k. kvalificerad användning. Uppfylls inte detta är föreningen att betrakta som ett oäkta bostadsföretag. I en del föreningar uppfylls inte denna gräns eftersom andelen bostadslägenheter med hyresrätt, lokaler samt bostadsrättslägenheter som ägs av juridiska personer överstiger 40%. Denna förening betraktas då som ett oäkta bostadsföretag.

En oäkta bostadsrättsförening eller oäkta bostadsföretag är samma sak som en äkta bostadsrättsförening eller privatbostadsföretag (som det även kallas) vad gäller boende, medlemmars rättigheter, skyldigheter och hur föreningen sköts etc. Även de oäkta föreningarna lyder under bostadsrättslagen osv. Skillnaden ligger i hur föreningen och dess medlemmar beskattas. Två viktiga skillnader i beskattning av medlem i äkta mot oäkta förening finns. Den ena är att om årsavgiften är låg så kan du förmånsbeskattas i den oäkta föreningen. Den andra är att kapitalvinstbeskattningen ser lite annorlunda ut.